AUTORIZĀCIJA

Kļūt par biedru

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES KAPITĀLS" apvieno līdzīgi domājošus, ieinteresētus cilvēkus, kuriem rūp mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība, tā iniciatīvu atbalsts, kuri vēlas uzlabot uzņēmējdarbības klimatu un veicināt visu sava reģiona iedzīvotāju materiālo labklājību. Atšķirībā no komercbankām, krājaizdevu sabiedrības biedri ir vienlīdzīgi, un katram no tiem ir balsstiesības, pieņemot sabiedrībai svarīgus lēmumus.

Vai vēlaties kļūt par KKS "VIDZEMES KAPITĀLS" biedru?

Aizpildiet iestāšanās pieteikumu:

kā fiziska persona

kā juridiska persona