AUTORIZĀCIJA

Tarifi

# Pakalpojums Cena
Noguldījumi
1. Pieteikuma ar noguldījumu nodrošinātā aizdevuma saņemšanai izskatīšana Bez maksas
2. Līguma noslēgšana Bez maksas
3. Līguma izbeigšana pirms termiņa Naudas sods 4% apmērā no noguldījuma summas1
Ātrais depozīts ar procentu izmaksu termiņa beigās
4. Termiņš 6 – 60 mēneši
5. Papildināšana Bez papildināšanas iespējas
6. Procentu aprēķināšana Peļņas procentus no noguldījuma summas aprēķina katru dienu un izmaksā termiņa beigās
7. Procentu likmes noteikšana Fiksēta procentu likme visam noguldījuma termiņam
Termiņdepozīts ar procentu izmaksu ik mēnesi
8. Termiņš 6 – 60 mēneši
9. Papildināšana Bez papildināšanas iespējas
10. Procentu aprēķināšana Peļņas procentus katru dienu aprēķina no depozīta summas un izmaksā reizi mēnesī datumā, kas atbilst depozīta sākuma datumam.
11. Procentu likmes noteikšana Fiksēta procentu likme visam depozīta termiņam
Aizdevumi
12. Komisijas maksa 1,9% no aizdevuma summas, minimāli 290 EUR
13.

Noformēšana (notāra pakalpojumi + ķīlas reģistrēšana zemesgrāmatā)

Nekustamā īpašuma vērtējums

200 EUR

no 120 EUR

14.

Aizdevuma summas palielināšana

1,9% no aizdevuma summas, minimāli 140 EUR

15. Kredītu apvienošana / Refinansēšana sākot ar 300 EUR
16. Izmaksa pirms termiņa 1% no aizdevuma summas, ja termiņš pārsniedz 1 gadu;
0,5% no aizdevuma summas, ja termiņš nepārsniedz 1 gadu.
17. Darījuma konta / vienošanās saskaņošana sākot ar 200 EUR
18. Izziņa par saistību atlikumu 1 reizi gadā — bez maksas;
Atkārtota — 25 EUR.
19. Garantijas vēstule 70 EUR
20. Maksājuma datuma maiņa 1 reizi gadā — bez maksas;
Atkārtoti — 20 EUR.
21. Piekrišanas / citu dokumentu sagatavošana no 25 EUR

1 - Ja biedrs vēlas izņemt depozīta līdzekļus pirms termiņa, viņam ir jāinformē par to Sabiedrība 30 dienas iepriekš. Ja depozīta līdzekļi tiek izņemti pirms termiņa, noguldītājs maksā naudas sodu 4 % apmērā no depozīta summas, kurus ietur no izmaksājamā depozīta. Biedram nav tiesību pieprasīt savu depozītu un izņemt naudu, iekams nav pagājušas 30 dienas kopš depozīta iemaksāšanas.